• Chopin
  • Piano Concerto No.1 <Feb.1965>(*)
  • Mazurka No.37 Op.59-2 <1965>
  • Mazurka No.38 Op.59-3 <1965>
  • Scherzo No.3 <Mar.5.1965>
  • Waltz Op.34-1 <Mar.5.1965>
  • Etude Op.10-1 <Feb.22.1965>
  • Nocturne No.16 Op.55-2 <Mar.10.1965>
  • Etude Op.10-10 <Mar.5.1965>

   Martha Argerich (P)
   Witold Rowicki (cond:*), Warsaw National Phil(*)
   <Live Recordhing at Chopin Piano Competition>

   FREQUENTZ 041-014